"Szervezőt, vezető fejlesztőt, fejlesztőt és szoftverarchitektet keresünk!"
Az outsourcing piac
Jelen írással szeretnénk egy kicsit közelebb hozni az Olvasót az outsourcing piachoz, ezért felvetünk néhány, az outsourcing piaccal kapcsolatos kérdést, majd megpróbálunk választ adni rájuk, de mindenesetre valamelyest körüljárni azokat.
Egy szervezet életében többször előfordulhat, hogy bizonyos időszakokban – sokszor ad hoc módon - az átlagoshoz képest jelentős plusz, vagy speciális szakképzettséggel rendelkező emberi erőforrásra van szüksége. Ilyenkor általában nincsen idő új munkatárs(ak) kiválasztására és felvételére, hiszen a keresési, kiválasztási és betanulási folyamat több hónapig is eltarthat. Ilyen esetekben javasolt külső – outsource – erőforrás igénybevétele.
Mit értünk outsourcing - erőforrás-kihelyezés – alatt?
Divatos szó manapság az outsourcing. Sokan sokfélét értenek alatta, mi jelen környezetben szűkebben értelmezzük: azon humán erőforrásra – pontosabban annak igénybevételére - gondolunk, aki nem alkalmazotti, hanem - általában time&material elszámolásos – megbízási/vállalkozási szerződéses viszonyban áll a megrendelővel, addig fizetik, amíg van munka, és annyit fizetnek neki, amennyit dolgozik. Azaz például egy hazai bank egy vagy több projektjének vezetésével megbízott külsős – többnyire egy tanácsadó cég alkalmazásában álló – projektmenedzser.
Van-e igény outsourcing-ra?
Jogosan merül fel a kérdés: vesznek-e igénybe a gazdasági és államigazgatási szféra szereplői külsős erőforrást, azaz van-e igény outsourcing-ra?
Jellemző példaként, anélkül, hogy konkrét nevet említenénk, egy hazai bank szervezési igazgatóságán 110 fő, több mint fele a szervezeti egységnek külsős (outsource) munkatárs, ugyanezen bank projektigazgatóságán dolgozó projektvezetőknek szintén több mint fele külsős. Aki egy kicsit is jártas a bankszakmában, tudja, hogy hasonló tendencia mutatkozik a legtöbb hazai bank esetében is, a legtöbb területen mint hitelbírálat, call-center, műszaki, fejlesztési területek, stb. Azaz a válasz határozottan: igen, van igény outsourcing-ra.
Van-e különbség a belsős és a külsős (outsource) erőforrás „minősége” között?
Tapasztalatunk az, hogy tendenciájában a külsős erőforrás jobb minőségű munkát végez, mint a belsős. Vajon minek köszönhető ez? Talán annak, hogy jobban meg van fizetve – helyesebben: több pénzt visz haza - az alkalmazotti munkaviszonyban álló társához képest? Vagy esetleg abból adódik, hogy lazább a szerződéses jogviszonya, így könnyebben válnak meg tőle, ezért folyamatosan bizonyítania kell? Vagy egyszerűen csak vezetői problémáról beszélünk?
Az igazság valahol a középúton van, mind a három szempont közrejátszik a kérdésben, csak esetenként eltérő súllyal.
Milyen hatással van a gazdasági válság az outsourcing piacra?
Az elmúlt néhány hónap gazdasági eseményeinek hatására egyértelműen megfigyelhető a válságban érintett cégek költségtakarékossági törekvése. Ez természetszerűleg az outsource költségráfordításokat is közvetlenül érinti, hiszen itt viszonylag egyszerűen és gyorsan lehet eredményt elérni: egyrészt az alkalmazott napidíjak (óradíjak) csökkentésével, másrészt az outsource erőforrások igénybevételének csökkentésével, korlátozásával, illetve racionalizásával.
A napidíjak mértéke igen nagy szórást mutat, akár a megrendelő cégen belül is. A fentebb példaként szereplő bank esetében az említett két szervezeti egységen belül hozzávetőlegesen 55.000 Ft/nap és 140.000 Ft/nap közé esnek az alkalmazott napidíjak, de egyedi esetekben ennél még magasabbak is lehetnek. A gazdasági események hatására a magasabb sávba eső napidíjak 10-15%-os csökkenése várható, emellett pedig nagyobb vezetői kontroll a külsős erőforrások lehető legjobb kihasználásának érdekében.
Azt gondoljuk, hogy - objektív szemmel nézve - az outsource piacon nem válságról beszélünk, hanem a túlértékelt külsős tanácsadók egy kicsit „elszállt” napidíjainak és az összlétszámhoz viszonyított magas arányának egy egészséges(ebb) szintre történő visszaállásáról. Ezzel együtt egy minőségi javulás figyelhető meg a piacon, de annyi bizonyos, hogy a valóban tapasztalt és szakképzett tanácsadók továbbra is keresettek lesznek.
Mizsei Alex, 2008.12.07.
Teljes cikk
Elrejt
img/banner2/alvin_at_sea.jpg img/banner2/BCCoastalForest.jpg img/banner2/cabbage-leaf.jpg img/banner2/20070711162648_green leaf 600x400.jpg img/banner2/key_success.jpg img/banner2/Right_13.jpg img/banner2/BHSRF57H1document_management_solution.jpg img/banner2/deciduous-forest.jpg img/banner2/professional_image_office.jpg