"Szervezőt, vezető fejlesztőt, fejlesztőt és szoftverarchitektet keresünk!"
Projektvezetés
Egy projekt sikerében nagyon fontos tényező a professzionális projektvezetés biztosítása. Ennek jelentősége nem csak a szállítói, de legalább ugyanolyan mértékben a megrendelői oldalon is kiemelt.
Az esetek többségében az adott projekt során elvégzendő feladatok egy jelentős – sokszor kulcsfeladatokat is tartalmazó - része a Megrendelő felelőssége, mely megfelelő házon belüli koordinációt, valamint a Szállító oldali feladatokkal történő összehangolást igényel.
A MIAVA vállalja projektek teljes körű - mind Megrendelő, mind Szállító oldali – vezetését. Az adott projekt során alkalmazott projektvezetési módszertan meghatározásánál az ügyfél elvárásai mellett figyelembe vesszük az adott projekt sajátosságait, valamint a standard módszertanok (PRINCE2, Microsoft Solutions Framework) ajánlásait is.
Minőségbiztosítás
A minőségbiztosítás célja annak felügyelete, hogy a kitűzött projektcél az elvárt minőségben, az előre meghatározott költség- és időkereten belül megvalósuljon.
Ezen cél elérésének érdekében az alábbi szolgáltatásokkal támogatjuk ügyfeleinket:
Projektek minőségbiztosítása
A projekt szintű minőségbiztosítás során az alapvető feladat a projekt sikerét veszélyeztető kockázatok időben történő azonosítása, valamint javaslattétel a kockázatok megelőzésére, csökkentésére, illetve kezelésére annak bekövetkezése esetén.
Ezt a feladatot az alábbi két ponton végezzük el:
  • A projekt tevékenységeinek folyamatos nyomonkövetésével, a projektfolyamatok részletes ellenőrzésével

  • A projekt egyes fázisaihoz kapcsolódó projekttermékek ellenőrzésével, az átadási-átvételi folyamatban történő részvétellel

Projektmenedzsment módszertan kidolgozása
Azon szervezetek esetében, ahol sok, nagy komplexitású projekt fut párhuzamosan, a professzionális projektmenedzsment kulcskérdés. A projektek hatékony koordinálásának és menedzselésének két fő sarokpontja van:
  • testreszabott projektmenedzsment módszertan,

  • és az ezzel összhangban lévő szervezeti struktúra (Projektigazgatóság, Projekt Iroda) létrehozása

A MIAVA mindkét említett kulcsterületen teljes körű szolgáltatást nyújt ügyfelei számára, azaz kidolgozza a szervezet igényeire és adottságaira testreszabott multiprojekt-menedzsment módszertant, valamint segít az ezzel összhangban lévő szervezeti struktúra kialakításában, és igény esetén vállalja ennek teljes körű működtetését.
img/banner2/alvin_at_sea.jpg img/banner2/BCCoastalForest.jpg img/banner2/cabbage-leaf.jpg img/banner2/20070711162648_green leaf 600x400.jpg img/banner2/key_success.jpg img/banner2/Right_13.jpg img/banner2/BHSRF57H1document_management_solution.jpg img/banner2/deciduous-forest.jpg img/banner2/professional_image_office.jpg