"Szervezőt, vezető fejlesztőt, fejlesztőt és szoftverarchitektet keresünk!"
Tartalomkezelési stratégia készítése
Napjainkban egy szervezet életében jelen lévő dokumentumok (levelek, számlák, szerződések, teljesítési igazolások, egyéb papír alapú iratok, faxok, e-mail-ek, szkennelt iratok, stb.), valamint egyéb - strukturált és strukturálatlan – tartalmak (nyilvános mappák, vállalati intranet tartalom, különböző adatbázisok, stb.) mennyisége olyan mértékű, hogy azok nyilvántartása és kezelése csak informatikai eszközökkel valósítható meg hatékonyan.
Annak érdekében, hogy optimalizálni tudjuk a szervezet tartalomkezeléssel kapcsolatos folyamatait, és ki tudjuk választani a legmegfelelőbb támogató alkalmazás(oka)t, kezdőlépésként célszerű a vállalati tartalomkezelési stratégia elkészítése, melynek során a következő tevékenységeket végezzük el:
 • A szervezetben lévő dokumentumok és egyéb tartalmak felmérése, kategorizálása

 • A dokumentum- és tartalomkezeléssel kapcsolatos vállalati folyamatok felmérése

 • Javaslattétel a folyamatok optimalizálására

 • Javaslattétel a támogató informatikai alkalmazás(ok) beszerzésére és a bevezetési projektek ütemezésére költség-haszon elemzéssel alátámasztva

 • Vonatkozó jogszabályok figyelembevétele (335/2005. Korm. rendelet, 24/2006. BM-IHM-NKÖM együttes rendelet)

 • Iratkezelési szabályzat és irattári terv, illetve egyéb szervezeti szabályzat elkészítése

Projektelőkészítés
Egy projekt sikerének legfontosabb tényezője annak – a Megrendelő oldalon történő - megfelelő előkészítése. Tapasztalataink alapján az előkészítési fázis professzionális módon történő lebonyolítása a teljes projektet tekintve nagyobb költséghatékonyságot és a projekttermékek jobb minőségét eredményezi, a nem megfelelő előkészítés viszont a projekt bukásához is vezethet.
Cégünk vállalja projektek teljes körű előkészítését a Megrendelő oldali igények felmérésétől kezdve a tenderkiírás és -értékelés lebonyolításán keresztül a kiválasztott Szállítóval történő szerződéskötésig:
 • Megrendelői igények felmérése, üzleti igényspecifikáció készítése

 • Szervezeti folyamatok felmérése, optimalizációja

 • Piacfelmérés, potenciális szállítók meghatározása (ügyféligények összevetése a kínálati oldallal)

 • Kockázatelemzés

 • Tenderkiírás elkészítése, melynek keretein belül - az igényspecifikáció mellett - előzetes projekttervet és költségvetést készítünk, valamint kidolgozzuk a kiírás jogi vonatkozású részeit is figyelembe véve a közbeszerzési törvény előírásait (igény esetén komplett szerződés-tervezetet készítünk)

 • Részletes értékelési szempontrendszer kidolgozása

 • Ajánlatok feldolgozása, értékelése, hiánypótlások összeállítása, menedzselése

 • Ajánlati (szakmai, jogi, kereskedelmi) tárgyalások, termékbemutatók, demo-k levezetése

 • Szerződéskötés támogatása

Projekttámogatás
A projekt előkészítési szakaszának lezárultával a megvalósítási fázisban is kiemelt figyelmet kell fordítani a Megrendelő oldali feladatok szakszerű elvégzésére és az előkészítési szakaszban kiválasztott Szállító számára szükséges információk házon belüli összegyűjtésére és pontos megadására.
A MIAVA az alábbi területeken áll ügyfelei rendelkezésére:
 • Megrendelő oldali ügyféligények összefogása és pontos megfogalmazása a követelmény-felmérés és a rendszerterv-készítés szakaszában; funkcionális követelményspecifikáció és rendszerterv készítése

 • Folyamatos GAP analízis a projekt teljes időtartama alatt az ügyféligények, elvárások és a leszállított projekttermék(ek) között

 • Átadás-átvétel támogatása

 • Oktatás

 • Felhasználók támogatása a tesztelés és az éles üzem alatt

img/banner2/alvin_at_sea.jpg img/banner2/BCCoastalForest.jpg img/banner2/cabbage-leaf.jpg img/banner2/20070711162648_green leaf 600x400.jpg img/banner2/key_success.jpg img/banner2/Right_13.jpg img/banner2/BHSRF57H1document_management_solution.jpg img/banner2/deciduous-forest.jpg img/banner2/professional_image_office.jpg